Начало Новини.бг Радев върна с вето промените в Закона за МВР

Радев върна с вето промените в Закона за МВР

697
0

Президентът Румен Радев налага вето на Закона за изменение и допълнение на Закона за МВР, който бе приет на 11 юни 2020 г.

Несъгласието е с разпоредбите, които дублират охраната, осъществявана по Закона за Националната служба за охрана. Дублирането на функции създава условия за неефективно и неефикасно използване на държавен ресурс, без гаранции за по-голяма сигурност, се посочва в мотивите на държавния глава, който изрично подчерта, че не оспорва реформи, които целят подобряване на ефективността на МВР.

Според държавния глава промените в Закона за МВР не са съобразени с изискванията на правовата държава и не са съгласувани с други законови изисквания (Закона за нормативните актове и Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност).

С § 1 от приетия закон една от основните дейности на Министерството на вътрешните работи (МВР) – охранителната дейност по опазване на обществения ред и осигуряване безопасността на движението по пътищата в Република България, е допълнена с нова задача по охрана на лица. При очертаването на дейността по охрана на лица обаче Законът за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи не предвижда такива предели, нито определя целите на тази охрана.

Опазването на обществения ред е публична функция, с която са ангажирани органи на държавна властта регламентирането на охраната на лица като конкретна полицейска дейност без законово да се определя обхватът, целите и условията на тази дейност, създава възможност последващо за ограничаване на права и противопоставяне на различни интереси, на субекти и институции.

Освен това с § 1, т. 2, с който се създава ал. 4 в чл. 14 от ЗМВР, се предвижда, че охраната на лица се осигурява и осъществява при условия и по ред, определени с наредба на министъра на вътрешните работи. По този начин законът прехвърля изцяло върху министъра на вътрешните работи преценката за условията, при които ще бъде осъществявана новата задача в охранителната дейност на МВР, посочва в мотивите си президента. Обяснява се и че така се изоставят норми от законодателството за функциониране на системата за защита на националната сигурност

Дори самият факт, че тези отношения се определят с наредба поставя под въпрос доколко има гаранция за законосъобразност, но и преграда срещу субективни, еднолично взети нормативни решения, които създават възможност законовата делегация да се запълва с различно съдържание сега или в бъдеще… Условията за всяка една правно регулирана дейност, особено в сферата на функционирането на органите за защита на националната сигурност, почиват на принципни изисквания. Затова и приетият закон трябва да изпълни своето предназначение като нормативен акт – да урежда обществени отношения, които се поддават на трайна уредба.

С друг член – § 6, т. 3 – се създава възможност за дублиране на функции от страна на новата главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ и НСО и то по избор и преценка на охраняваното лице. Очевидно е, че не става въпрос за взаимодействие между двете структури с цел оптимизиране на охраната, тъй като охраната от МВР се наслагва към охраната от Националната служба за охрана.

Това дублиране влиза в противоречие с Актуализираната стратегия за национална сигурност на Република България, което не е оправдано, а и тя е приета с решение на Народното събрание, което по силата на Конституцията е задължително за всички държавни органи.

Отсъства каквато и да е аргументация за приетите изменения в Закона за МВР в контекст на направен преглед и анализ. Не е ясно какво налага да се създаде нова паралелно функционираща структура без аргументи за ефективност и ефикасност.

„Отсъства концепция по отношение на механизмите за взаимодействие и координация със структури, притежаващи идентични функции, което ще бъде проблемно най-вече при дейността им на оперативно ниво. Показателна в това отношение е липсата на предложения за релевантни промени в Закона за Националната служба за охрана. Налице е потенциал за възникване на рискове за безопасността както на охраняваните лица, така и на личния състав на тези структури“, е записано още в мотивите на държавния глава.

news.bg; rodbg

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете Вашия коментар
Моля въведете Вашето име тук