Начало Новини.бг Оптимистично: Общините с бърза писта за работа на сираци

Оптимистично: Общините с бърза писта за работа на сираци

671
0

В Божурище търсят места в големите вериги, влизат в заводите в Панагюрище

Продавачи в големи търговски вериги, сладкари, шофьори и работници в биоземеделието. Това са професиите, в които младежите излезли от социални домове най-често намират препитание, сочи проучване на Националното сдружение на общините. 

В него са отразени добрите практики, с които кметствата, ангажирани с подкрепа на децата от резидентните услуги успяват да им помогнат за самостоятелен живот извън институцията.

Подготовката за напускане стартира с оценка на младежите, която се прави от социален работник от отдел „Закрила на детето“, съвместно с мултидисциплинарен екип работещ по случая. Това се прави най-малко две години преди навършване на пълнолетие. Изготвя план за подкрепа, които включва

помощ по чисто битови въпроси

като осигуряване на жилище – защитено, наблюдавано или общинско, както и съдействие при успешен прием в университет.

След навършване на 16 години, младежите се насърчават да се включват в различни професионални курсове по ресторантьорство, фризьорство, езиково обучение, шофьорски курсове и др. Така се повишават шансовете им за успешно включване в пазара на труда. Курсовете са в зависимост от търсенето на трудовия пазар и икономическата специфика на района.

Община Божурище, например има дългогодишен опит в осигуряването на работа на пълнолетните младежи като продавачи в големите търговски вериги. Те намират работни места и в сладкарските цехове на територията на общината, в строителни фирми, както и в сферата на услугите. Там обаче близостта на столицата дава повече възможности за реализация след напускане на социалната институция.

Оказва се, че на места, където има развита индустрия също предполага по-голям шанс за реализация след социалния дом. Кметството в Панагюрище се възползва от предимствата на въведеното дуално образование. С оглед добре развития икономически и бизнес климат в общината още от прогимназиален етап децата учат в реална работна среда. Професионалният опит, предоставя възможност след завършване на училище младежът да продължи работа в същата фирма.

Подобен е опитът и на община Пещера, която поддържа контакти с множество производители и строителни предприемачи, с които води преговори за оказване на подкрепа на младежите напускащи ЦНСТДБУ – Пещера. Част от завършващите младежи от резидентните услуги със специалност „Биопроизводство и биотехнология“ са

стипендианти на местна фирма,

като след дипломирането си и при желание от тяхна страна могат да започнат работа в същата.

Като добра практика в проучването присъства и опитът на местната управа в Казанлък. Двама младежи от Център за настаняване от семеен тип и Защитено жилище са работили по доброволчески проект „Добри младежи помагат на възрастни хора и на свои връстници“. Дейностите по проекта са свързани с оказване на помощ в дом за възрастни хора и включва разходки на възрастните хора по график, организиране на забавни игри, четене на книги, участие в културни събития провеждани в дома и др. Ангажирането на младежите в различни обществено полезни дейности и доброволчество от по-ранна детска възраст спомага за изграждане на трудови навици и отговорност към работата.

Столична община пък залага на подкрепа за наваксване на образователните пропуски и дефицитите. Освен програмите за професионално ориентиране, финансова грамотност и специализирани курсове, местната управа стартира и инициатива, съвместно с Нов български университет, по която се разработва личен план за развитие на всеки младеж с участието на експерти от МОН, Агенцията по заетостта, Бюрото по труда и общината, както и с личен наставник от резидентната услуга.

Интересен е и практиката на общината във Велико Търново. Съвместно със Сдружение „ЗОВ“ местната управа реализира проект, който помага на младежите да придобият умения за планиране на своето бъдеще. Сдружението организира летен работен стаж за младежи, на които им предстои напускане на социална институция. Той се провежда в рамките на 1 месец. Финансирането е от „ЗОВ“, с подкрепата на местния бизнес, които предоставят работни места на младежите. Общината работи и с „SOS Детски селища“. Прилаганата от тях програма „Начало на самостоятелен живот“ подкрепя в първите три години напусналите селището, през които се плаща наем за жилище, предвидено е финансово подпомагане в периода на търсене на работа, консултативна и емоционална подкрепа.

83 младежи от „SOS детски селища“ са завършили университет

83 младежи от „SOS детски селища са успели да завършат висшето си образование. 321 младежи, подкрепени от Програма “Начало на самостоятелен живот”, живеят самостоятелно, работят и са изградили своя подкрепяща среда от приятели и близки хора. 32 младежи са родители, грижещи се всеотдайно за своите деца. Това са резултатите от менторската програма в тази институция, съобщават оттам.

Менторите-доброволци са студенти от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, преминават задължително обучение за работа с деца в риск и информираност за особеностите при развитието и поведението на децата, отглеждани извън семейна среда. Ежегодно се провежда базово обучение от 20 часа в началото на месец октомври и поддържащи обучения в периода декември-май. Доброволците подкрепени от специалисти социални работници и психолози в ежемесечни консултации и обучения.

monitor.bg; rodbg

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете Вашия коментар
Моля въведете Вашето име тук