Начало Новини.бг Община Кула направи публичен отчет за изпълнението на бюджета си

Община Кула направи публичен отчет за изпълнението на бюджета си

612
0

Община Кула проведе обществено обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за 2019 година. Поканата бе публикувана на сайта на Община Кула, в социалните мрежи и на информационните табла в града. Поканени бяха всички граждани да споделят своите мнения, виждания и предложения. Идеята бе да се включат представители на всички социални групи в общината  – млади хора, пенсионери, общинска администрация и общински съвет, държавни институции– дирекция Социално подпомагане, поделението на Агенция по заетостта, културни и образователни институции и представители на местния бизнес. Обсъждането е свързано и с много по-важни теми – възможности за икономическото и социално развитие на община Кула  за новия планов период и приоритетните области, в които ще бъдат съсредоточени усилията на местните власти.

За съжаление, нямаше интерес от страна на гражданите относно обсъждането на един важен за цялата ни общност въпрос, какъвто е бюджетът на общината. Коментирани бяха високата безработица и ниските доходи, които влекат лошо качество на живот на местните хора, липсата на инвестиции във всички сфери, демографски срив- ниска раждаемост, застаряване, засилени миграционни процеси. 

На подобни обществени форуми се търсят и реални възможности за развитието на община Кула, като разитие на туризма във всичките му разновидности /селски, екологичен, културно-исторически, ловен и риболовен и др./, търсенето на инвеститори и подкрепа на местния бизнес, оползотворяването на всички възможности за възстановяване и развитие на традиционни отрасли в общината– растениевъдство и животновъдство, млекопроизводство и млекопреработване. 

Радио Видин;РодБГ

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете Вашия коментар
Моля въведете Вашето име тук