Начало Новини.бг Край на шуробаджанащината при писане на актове

Край на шуробаджанащината при писане на актове

728
0

Преки роднини, братовчеди или роднини до четвърто коляно няма да могат да ни съставят актове. Промяната, слагаща край на шуробаджанащината при писането на наказателни постановления, е предвидена в промените в Закона за административните нарушения и наказания, внесени от Министерския съвет в парламента в петък.

Освен това ограничение, измененията предвиждат също всякакъв вид наказателни постановления за нарушение да не могат да се съставят и от лица, които са в конфликт на интереси с прегрешилия. В забраната влизат както хора, които са „заинтересовани от изхода на административното производство“, така и такива, които имат „особени отношения с нарушителя или пострадалия, пораждащи основателни съмнения за тяхното безпристрастие“.

Както вече Агенция Монитор писа, с измененията гражданите, получили наказателни постановления за  нарушения,

ще могат да сключват споразумения с институциите

които ги издават и да договарят по-ниски глоби.

Това предвиждат изменения в Закона за административните нарушения и наказания, внесени от Министерския съвет вчера. Споразумението ще може да се предлага от самия нарушител в 14-дневен срок от връчването на акта. Това реално означава, че ще можем да договаряме по-ниски санкции с КАТ, НАП и други контролни институции, но при изпълнението на няколко условия. Едното е да не е повторно нарушение. Второто – да не е в едногодишен срок от влизането в сила на акт, вече наложен на прегрешилия. Третото – ако става въпрос за престъпление, а четвъртото – ако признанията, направени от нарушителя, при предложението за споразумение не се припокриват със събраните доказателства.

При споразумението се предвижда фиксиран размер на глобата и имуществената санкция – в

размер на 70% от минимума

или от абсолютния размер, предвиден за извършеното нарушение, а когато в закона не е предвиден минимум – в размер на не повече от 70% от половината от максимума. Така например, ако ни хванат да шофираме без колан, което е административно нарушение, наказващо се със санкция от 50 лв., ние бихме могли да платим само 35 лв. при постигнато споразумение. Ако сме извършили дребно хулиганство, за което се предвижда от 100 до 500 лв. глоба, ние бихме могли да заплатим 70 лв. при постигнато споразумение. То влиза в сила от датата на подписването му, а ако с него се налага глоба – от датата на плащането й. Нарушителят приема да се издължи в 14-дневен срок, но ако не плати, наказващият орган обявява, че споразумение не е постигнато и издава наказателно постановление, без да може да ползва като доказателства направените по-рано признания за вина от нарушителя. В мотивите на законопроекта се посочва, че това е процесуална гаранция срещу злоупотреба от наказващия орган.

Предвидено е също така за маловажните прегрешения да няма глоби, а само предупреждения, че при повторен такъв случай ще последва санкция.

monitor.bg; rodbg

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете Вашия коментар
Моля въведете Вашето име тук