Начало Новини.бг Фекални води са били изхвърляни в язовир Цонева

Фекални води са били изхвърляни в язовир Цонева

317
0

Експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“, Регионалната инспекция по околна среда (РИОСВ–Варна) и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) са извършили проверка по подаден сигнал за вливане на битово – фекални води в язовир Цонево, на територията на село Дебелец, община Дългопол. Проверката е извършена в неделя.

По време на нея е направен обход около крайбрежието на язовир Цонево и е извършена проверка на почивна база „Комплекс Дебелец“, която е отдадена под наем на фирма „Съни Бел – 2016“ ЕООД, извършваща туристическа дейност със сезонен характер. На място е констатирано, че шахтата за отпадъчни води, е бетонирана и не може да бъде отворена. В близост е открит бутон, чрез който се включва помпа, чрез която по тръба и монтиран към нея пожарникарски шланг, дълъг около 15м. се изхвърлят отпадъчните води в сухия ръкав на яз. Цонево в храстовидна растителност, съобщават от Басейнова дирекция. На мястото на заустването се е усещала неприятна миризма на битово – фекални води.

На дружеството наемател е направено предписание незабавно да демонтира помпата, монтирана в шахтата и да премахне пожарникарския шланг и тръбата преди него, служещи за изтласкване на отпадъчни води в сухия ръкав на язовир Цонево, след което в срок до 17.08.2020 г. да уведоми РИОСВ – Варна. Представителят на фирмата е отказал да получи протокола.

По заявка на РИОСВ – Варна е извършено пробонабиране на крайната точка на подаваните води от пожарникарския шланг, подари липса на води в шахтата при проверката. По заявка на БДЧР е отбрана една водна проба от водите на язовира пред почивната база.

Резултатите от взетите водни проби ще бъдат анализирани от РЛ- Варна и след получаването им своевременно ще бъдат публикувани.

burgasinfo.com;РодБГ

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете Вашия коментар
Моля въведете Вашето име тук