Начало Село.бг Животновъди, приемът по подмярка 5.2 е отворен

Животновъди, приемът по подмярка 5.2 е отворен

348
0

Задължителна е регистрацията по член 137 и стопанството да е засегнато от зараза, довела до унищожаване на животни

От 18 август до 20 октомври тече приемът по подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. 

Проверките за допустими слоеве на терен започват

Подмярката е насочена към сектор „Животновъдство“ с цел повишаване на биосигурността. Подпомагането е за възстановяване от претърпени щети от остро заразни заболявания по свинете, дребните преживни животни /овце и кози/ и птиците. Общият размер на финансовата помощ по процедурата е над 15,6 млн. лв.

ДФЗ: Максималната помощ за един проект е близо 2 млн. лв., като няма изискване за минимален размер.

Допустими са разходи за закупуване на животни, предназначени за възстановяване на популацията в животновъдния обект (репопулация), и общи разходи, свързани с консултантски услуги по подготовка на проекта.

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват регистрирани земеделски стопани, които са собственици или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и са засегнати от силно заразна болест, довела до унищожаване на животни.

ДФЗ напомня, че кандидатите могат да се възползват от безплатните услуги на Националната служба за съвети в земеделието при подготовка на документите.

Проектните предложения се подават чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата 2020 (ИСУН).

Agri.bg;RodBG

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете Вашия коментар
Моля въведете Вашето име тук