Начало Новини.бг КЕВР прекрати процедурата за определяне на нови цени на природния газ

КЕВР прекрати процедурата за определяне на нови цени на природния газ

235
0

Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение за прекратяване на административното производство по заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цена за месец септември 2020 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Основание за решението на КЕВР е полученото на 1.09.2020 г. писмо от „Булгаргаз“ ЕАД с искане за прекратяване на административното производство, поради разпореждане на министъра на енергетиката за извършване на проверка на начина, по който „Булгаргаз“ ЕАД е образувал цената на природния газ за м. септември.

„Булгаргаз“ ЕАД поема ангажимента своевременно да уведоми КЕВР за резултатите от извършената проверка и ще входира заявление за утвърждаване на цена, по която общественият доставчик да продава природен газ, считано от 1.09.2020 г.

cross.bg; rodbg

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете Вашия коментар
Моля въведете Вашето име тук