Начало закон и ред Важно за всички шофьори! КАТ глобява и отнема точки по нов начин

Важно за всички шофьори! КАТ глобява и отнема точки по нов начин

304
0

Установяването на нарушението и налагането на наказанието по Закона за движение по пътищата ще се осъществява в една административна процедура, с издаването на един фиш. Това предвижда Проектозаконът за изменение и допълнение, който Министерският съвет одобри на днешното си заседание.

В определени случаи с фиша ще може да се налага и наказание лишаване от право да се управляват моторни превозни средства, както и да се отнемат контролни точки за отчет на извършените нарушения.

Съставеният фиш ще може да бъде обжалван в 14-дневен срок от неговото връчване пред районния съд в района, на който е извършено нарушението. Дава се възможност на нарушителя в 14-дневен срок от връчването на фиша да заплати наложената глоба в размер 70 на сто от предвидената стойност.

Улеснени са процедурите по съобщаване и връчване на издадените административни санкции: присъствено – да се дават на ръка, при съставянето им; с препоръчано писмо с обратна разписка; чрез служители на Министерството на вътрешните работи; при осъществяване на административно обслужване.

Предвидени са достъпни възможности за заплащане на дължими глоби или имуществени санкции на гише, чрез банкова карта, по банков път или по интернет с банкова карта или с друг електронен платежен инструмент.

Предвидена е принудителна административна мярка по отношение на всички административни нарушения, за които е предвидено лишаване от право да се управляват моторни превозни средства – временно отнемане на свидетелството за управление на моторни превозни средства.

Предвижда се също така и промяна на давностните срокове по Закона за административните нарушения и наказания по отношение на изпълнението на наложеното наказание временно лишаване от право да се управляват моторни превозни средства, за да бъде ефективно изпълнението на наложеното наказание.

Ангелина Димитрова – marica.bg; rodbg

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете Вашия коментар
Моля въведете Вашето име тук