Начало закон и ред Световен ден срещу смъртното наказание, 10 октомври 2020 г.: Съвместна декларация на...

Световен ден срещу смъртното наказание, 10 октомври 2020 г.: Съвместна декларация на върховния представител на Европейския съюз и на генералния секретар на Съвета на Европа

277
0

Днес, на Световния и европейски ден срещу смъртното наказание, Европейският съюз и Съветът на Европа потвърждават отново, че са против използването на смъртното наказание при всякакви обстоятелства, и призовават за всеобща отмяна на смъртното наказание.

Приветстваме все по-рядкото използване на смъртното наказание, което потвърждава цялостната тенденция към всеобщата му отмяна. През 2019 г. за втора поредна година бяха извършени екзекуции само в 20 държави по света. Това е исторически спад, но въпреки това 20 държави е все още твърде много. Ето защо използваме настоящия повод да призовем всички членове на ООН да подкрепят Резолюцията за мораториум върху използването на смъртното наказание на 75-ата сесия на Общото събрание на ООН през декември 2020 г.

Световната коалиция срещу смъртното наказание посвети тази година на правото на ефективна адвокатска защита. Нарушаването на това основно право засяга непропорционално най-уязвимите членове на обществото, които не могат да си позволят опитни адвокати или които е възможно да не познават правната система. От съществено значение е правосъдните системи да предоставят ресурси за подготовка на ефективна защита, включително услуги за точен писмен и устен превод, ако е необходимо.

Извършителите на престъпления трябва да бъдат привличани към наказателна отговорност и наказвани. Опитът на държавите, които са отменили смъртното наказание, обаче показва, че то не възпира тежката престъпност, нито допринася за по-безопасно общество. Напротив, убийството като наказание продължава безкрайно цикъла на безсмисленото насилие.

Призоваваме онези държави – членки на Съвета на Европа, които все още не са се присъединили към съответните протоколи към Европейската конвенция за правата на човека и към Втория факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права, имащи за цел отмяната на смъртното наказание, незабавно да направят това. Съветът на Европа и ЕС отново настоятелно призовават Беларус, единствената европейска държава, която все още извършва екзекуции, да отмени смъртното наказание и да се присъедини към голямото мнозинство нации, които веднъж завинаги са се отказали от тази жестока и нечовешка практика. Призоваваме също така държавите, които имат статут на наблюдател към Съвета на Европа и които все още не са отменили смъртното наказание, да насърчават открития дебат относно пречките по пътя им към отмяната на смъртното наказание.

Очакваме приемането от Комитета на министрите на Съвета на Европа на Препоръката относно търговията със стоки, използвани за изтезания и/или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, включително смъртното наказание. Насърчаваме също всички държави да се присъединят към Световния алианс срещу търговията със стоки, използвани с цел изтезания – забележителен пример за сътрудничество в световен мащаб срещу изтезанията и смъртното наказание, както и да увеличат усилията за установяване на общи международни стандарти за борба срещу търговията със стоки, използвани за изтезания.

consilium.europa.eu; rodbg

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете Вашия коментар
Моля въведете Вашето име тук