Начало Село.бг Оповестяването за третиране на насаждения ще е само по електронен път

Оповестяването за третиране на насаждения ще е само по електронен път

273
0

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) напомня, че от 1 март 2021 година оповестяването от земеделските производители за предстоящи третирания с продукти за растителна защита (ПРЗ) ще се извършва единствено чрез Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД).

Отпадат всички други начини за известяване, а именно чрез кметовете на населените места или местните медии.

До момента в платформата са се регистрирали около 4 000 пчелари. Според агростатистиката на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) регистрираните пчелари в страната са около 13 000.

Промяната в начините на оповестяване беше регламентирана с измененията в Наредба 13 за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, обнародвана в „Държавен вестник“ на 27.11.2020 г. Целта е да се скъси времето за уведомяване на пчеларите, което ще спомогне за опазването на живота и здравето на пчелите.

Срокът, отбелязан в Наредбата, за регистрация на земеделските производители и собствениците на пчелни семейства в ЕПОРД – 31.01.2021 г., е с препоръчителен характер. Регистрация може да се извърши по всяко време, като регистриралите се на по-късен етап не подлежат на санкция.

ЕПОРД дава възможност както за автоматично генериране и изпращане на SMS и съобщения по електронната поща на уведомления за предстоящо третиране, така и за визуализация върху картата в платформата на местоположението на съответното мероприятие спрямо пчелините.

Платформата има за цел да подобри координацията между пчеларите и земеделските производители с цел опазване на пчелните семейства.

Системата се поддържа от БАБХ, като регистрацията и използването й са безплатни за всички потребители.

Радио Видин;РодБГ


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете Вашия коментар
Моля въведете Вашето име тук