Начало Новини.бг Родени сте след 1955 г? Ето как може да се пенсионирате

Родени сте след 1955 г? Ето как може да се пенсионирате

349
0

Кога може да се пенсионираме за осигурителен стаж и възраст?

Това става при навършена минимална пенсионна възраст и натрупан определен осигурителен стаж.

След 31 декември 2037 г. възрастта се обвързва с нарастването на средната продължителност на живота, пише „Монитор“.

Ето какви са условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст според датата на ражданe:

Родени сте след 1955 г? Ето как може да се пенсиониратеНовиниИнформация

Правото на пенсия не се погасява по давност.

Това означава, че лицата, които през 2020 г. и предходните  години са изпълнили условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще могат да се пенсионират и през 2021 г. или през следващите години, независимо от това дали има промени в условията за пенсиониране.

В случай че лицата нямат право на пенсия при горепосочените условия, те придобиват право на пенсия при навършване на 66 години и 8 месеца възраст за двата пола и минимум 15 години действителен осигурителен стаж.

При преценяване на правото на пенсия по чл. 68, ал. 1-2 от КСО, свързана с прилагане на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, когато само със зачетения по българското законодателство осигурителен стаж лицето не придобива право на пенсия, но има поне 15 години действителен осигурителен стаж и до удостоверяване на чуждия осигурителен стаж навърши възрастта по чл. 68, ал. 3, се отпуска пенсия в размер на социалната пенсия за старост, при условие че лицето не получава друг вид пенсия.

Лицата, които имат изискуемия осигурителен стаж по чл. 68, ал. 2 от КСО, могат по тяхно желание да се пенсионират до една година по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1.

Пенсията се отпуска от датата на заявлението и се изплаща пожизнено, като размерът ѝ се намалява с 0,4 на сто за всеки недостигащ месец до навършване от лицето на възрастта му по чл. 68, ал. 1. Лицата, на които е отпусната пенсия за ОСВ в намален размер, нямат право на пенсия по чл. 68, ал. 1, 2 и 3 от КСО. 

marica.bg; rodbg

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете Вашия коментар
Моля въведете Вашето име тук