Начало География.бг Средната възраст на буковите гори в „Централен Балкан“ е около 135 години

Средната възраст на буковите гори в „Централен Балкан“ е около 135 години

321
0

Вече близо век – от 1925 г., цялата първа седмица на април се отбелязва като Седмица на гората. За 2021 г. тя е от 5-11 април и се провежда под мотото „Гората  е здраве”.

Сред големите богатства на Национален парк „Централен Балкан“ са неговите гори – обширни, естествени, вековни. Те заемат около две трети от площта на Защитената територия, като преобладават широколистните гори. Ограничено по южните склонове на Парка са представени поясите на дъбовите и дъбово-габъровите гори, а на места във високите части – фрагменти от иглолистния пояс.

Доминиращ е поясът на буковите гори – широк и непрекъснат, заемащ територии с надморска височина от 600 до 1700 м.

Буковите гори заемат над 30 000 хектара от площта на Националния парк. Средната им възраст е около 135 години, а на места се срещат дървета на възраст над 240 г.

А средната възраст на горите в НП „Централен Балкан“ е над 110 години. Средната възраст на широколистните гори е над 120 години, а на иглолистните – над 95 години. Дървесните видове, участващи в горските съобщества, са около 40 на брой.

Ролята на буковите гори за съхраняване на биоразнообразието е неоценима – оцеляването на повече от една трета от видовете организми в европейските гори зависи от старите и умиращите дървета. Те формират местообитания, осигуряват подслон и храна за птици, прилепи и други бозайници и са особено важни за трудно забележимите горски видове, като насекоми, гъби и лишеи.

Особената ценност на буковите гори в „Централен Балкан“ се състои в тяхната площ, възраст, богато биоразнообразие и ендемичен състав – съчетание между различни фитогеографски елементи – субсредиземноморски, средноевропейски, планински, дори западно-понтийски.

В тях растат няколко вида светлика – тревисти растения, непретенциозни към средата. Заедно с основния вид – букът, тук се срещат и други дървесни видове, сред които планинския явор – разпространен естествено само на Балканския полуостров.

Буковите гори са дом и убежище на много животински видове, част от тях с европейска и световна значимост – кафява мечка, вълк, благороден елен, пернатонога кукумявка, уралска улулица, изключително рядката врабчова кукумявка, прилепи и др.

С решение на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО, през юли 2017 г. буковите гори в резерватите на Национален парк „Централен Балкан“ са включени в Списъка на световното културно и природно наследство, като част от сериен обект.

Българското участие – естествените, вековни и с високо биоразнообразие букови гори в деветте резервата на Национален парк „Централен Балкан“, заемат почти 11 хил. ха и това ги прави най-големия компонент в серийния обект. Съгласно националното законодателство те имат строг законов статут, а в лицето на Парковата дирекция – и утвърден управленски механизъм, който гарантира защита и опазване.

Включването им в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО е сред най-високите международни признания за уникалната природа на България и висока оценка за „Централен Балкан“ – защитена територия, национално богатство и възможност за регионално устойчиво развитие.

desant.net; rodbg

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете Вашия коментар
Моля въведете Вашето име тук