Начало наука.бг 15 години от кончината на откривателя на шестия сърдечен тон – проф....

15 години от кончината на откривателя на шестия сърдечен тон – проф. Иван Митев

352
0

Иван Иванов Митев е български професор, педиатър-кардиоревматолог и откривател на шестия сърдечен тон. Шестият сърдечен тон е известен в медицината още като „тон на Митев“. Откритието е обявено за българското научно постижение на XX век. Първият и вторият сърдечен тон могат да бъдат чути с просто ухо. Третият и четвъртият са „достъпни“ благодарение на стетоскопа. Петият сърдечен тон е открит през 1951 година от френският кардиолог Карло. Той може да се регистрира единствено с помощта на фонокардиография. Шестият сърдечен тон, открит от проф. Митев, е единственият, който е открит по време на систолата (съкращението на миокарда на предсърдията или камерите). Той е нискочестотен и също не може да се улови по друг начин, освен чрез фонокардиограф, който регистрира сърдечните тонове. Венец на неговите научни търсения е откритият от него шести сърдечен тон, за което има Диплом за научно откритие № 2 с приоритет от 23.07.1973 г. През 1974 г. Иван Митев публикува своето откритие в списание “Педиатрия“. 

След като научното откритие е безспорно доказано и признато през 1980 г., в България е издадена пощенска марка, посветена на шестия сърдечен тон. Това е единствената марка в света, посветена на кардиологията, особено ценна придобивка за колекционерите. Марката става много популярна, след като я публикува елитно западно списание по кардиология. 

Преди 15 години проф. Иван Митев си отива от този свят, оставяйки след себе си научни изследвания и практика в областта на профилактиката, диагностиката, лечението и рехабилитацията към ревмокардиологичните заболявания. Особен е интересът му в областта на безкръвната функционална диагностика на сърдечно-съдовите болести. Той има над 50 научни публикации, включително в чуждестранни научни списания. Проф. Иван Митев е един от най-активните автори по проблемите на специалната педиатрия.

Награден е с почетен знак на Медицинския университет в София за големи заслуги в развитието на българското образование, наука и практика. Награден е също и с почетен знак на Българската педиатрична асоциация.

Проф. д-р Иван Иванов Митев е роден на 04.10.1924 г. в с. Крушовица, Врачанско. 

Включва се като доброволец в Българската армия и участва в боевете във Втората световна война. 

Завършва медицина в София с отличен успех.

Разпределен е на работа като инспектор по майчинство и детство при Окръжния здравен отдел в гр. Русе. От 1953 г. до 1960 г. е началник на този отдел. Фокусът на вниманието е насочено към предоставяне на качествено здравеопазване, строеж на нова областна болница в Русе и снижаване на детската смърт в региона, особено в Лудогорието.

От 1960 г. проф. Митев работи в Научния институт по педиатрия (НИП). Там той преминава цялата йерархична стълба – от научен сътрудник през доцент, професор, ръководител клиника, зам.-директор и директор. Ръководи НИП от края на 1984 г. до 1989 г., като в него работят повече от 700 души, а леглата са повече от 600. Негова заслуга е построяване на сградата на поликлиниката към Университетската педиатрична болница, която е основен наследник на бившия НИП. Съществен е приносът на проф. Митев за развитие на Клиниката по ревмокардиология.

Неговите научни интереси са в областта на профилактиката, диагностиката, лечението и рехабилитацията на ревмокардиологичните заболявания, и по-специално към безкръвната функционална диагностика на сърдечно-съдовите заболявания. Има над 50 научни публикации, вкл. и в чуждестранни научни списания. Един от най-активните автори по проблемите на социалната педиатрия.

Немалка е заслугата на проф. Митев за подготовката на няколко поколения български лекари и за квалификацията на кадрите в областта на педиатрията, и особено в детската ревмокардиология.

Проф. д-р Иван Митев е бил дълги години национален консултант по педиатрия, председател на Софийския клон на педиатричната асоциация, член на редколегията на сп.”Педиатрия”. 

Награден и с почетен знак на Медицински университет-София за големи заслуги в развитието на българското медицинско образование, наука и практика, а също и с почетен знак на Българската педиатрична асоциация за цялостен принос на педиатрията и детското здравеопазване.

bnr.bg; rodbg

кардиология,проф. Иван Митев,

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете Вашия коментар
Моля въведете Вашето име тук