Начало География.бг Край Ивайловград ще изграждат приключенски парк

Край Ивайловград ще изграждат приключенски парк

176
0

Зона за отдих и туризъм и приключенски парк ще изграждат в защитена местност „Дупката“ край Ивайловград.

В рамките на проекта ще бъдат направени: три туристически екопътеки; паркинг; изгледни площадки за наблюдение на природни обекти; места за отдих, информационни табели, заслони, беседки, перголи; предпазни парапети, пейки и кошчета; районно осветление; приключенски парк за деца и други дейности.

Обновени и модернизирани ще бъдат съществуващите волейболно и баскетболно игрище.

Проектът се финансира в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020, приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“.

Общата цел на проекта е опазване, съхраняване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство в общините Любимец, Ивайловград и Орестиада, насърчаване на ресурсната ефективност и създаване на интегрирани туристически и културни продукти за развитие на региона.

Това се очаква да допринесе за постигане на специфичната цел за превръщане на граничния регион в атрактивна туристическа дестинация и увеличаване броя на туристите; за създаване на по-добри условия за подобряване на сътрудничеството и икономическия растеж в граничния регион; за насърчаване развитието на туризма и създаване на мрежи за трансгранично сътрудничество между различни организации, работещи в областта на туризма, културата, спорта, младежките дейности и др.

desant.net; rodbg

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля въведете Вашия коментар
Моля въведете Вашето име тук